Anasayfa » Allah’ın İsimleri

Allah’ın İsimleri

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her şeye yeten, kudreti sonsuz olandır.  Şu âlem gibi milyarlarca âlemi yaratmak o kudretin nazarında bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır. Hiçbir şeyin Metin olan o kudreti âciz bırakması düşünülemez. El-Kavî ism-i şerifi, kudretin kemâlini ifade ettiği gibi, “El-Metîn” ismi de kuvvetin şiddetini bildirmektedir. Efendimiz (sav) Allah’ın Metin isminin hakikatine nüfuz ...

Devamını Oku »

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan demektir. “Kavi” kelimesi, Arapça “kuvvet” masdarından bir fiil olup “kuvvetli,  güçlü” anlamına gelmektedir. Allah-u Teâlâ, tam bir kuvvete sahip olmak bakımından kavi, gücünün çok şiddetli olması itibarı ile de Metindir! Rabbimizin el Kavi ismi Kur’an da birçok ayeti kerimede de geçmektedir. Bu ayetlerin hiçbirinde yalnız başına kullanılmayan el Kavi ...

Devamını Oku »

El-Vekil

El Vekil ismi şerifi; yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine bırakanların isteklerini en iyi şekilde yerine getiren, kendisine güvenilip dayanılan ve tevekkül edilen manasındadır. Allah Vekil’dir. Yaratıp varlık âlemine çıkardığı mahlûkunu şu dünya misafirhanesinde hadiselerin sıkıntıları altında bir başına bırakmamıştır. Neticeye ulaşmakta aciz olan mahlûkatın imdadına yetişmiş, güç yetiremedikleri işler karşısında kendisini vekil kabul eden ve güvenen mahlûkatının işlerini ...

Devamını Oku »

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte çalışırsan çalış, siz ona daldığınızda şüphesiz biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte, zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de şüphesiz apaçık bir kitaptadır.” (Yunus 61) Eş-Şehid: herşeye şahit olan; her şeyi hakkıyla gören ve bilen; isim ve sıfatlarıyla her ...

Devamını Oku »

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun varlığının kesin olmasıdır. Allah-u Teâla Hakk’tır ve hakkın ta kendisidir. Varlığı zaruri, yokluğu asla düşünülemeyen, hem ezeli hem de ebedi olandır. İmam-ı Gazâlî, hakkı bu manasıyla zâtî isimlerden saymış ve onun Esmâ-ül Hüsnâ içinde lafza-i celâlden hemen sonra geldiğini söylemiştir. Evet, şu kâinat kitabına dikkatle bakıp maddeden, manaya, eserden ...

Devamını Oku »

El- Bais

Kışın ölen ağaçların bahar mevsiminde diriltilmesini ve Cennet hurileri tarzında süslendirilmesini gördüğünüzde Allah’ı hangi ismiyle yad edersiniz?… Ya da kışın ölen sineklerin, böceklerin, bir sonraki baharda aynen diriltildiğini gördüğünüzde Rabbimizi hangi ismiyle zikredersiniz?… Bizleri, ölümün kardeşi olan uykudan uyandıran, Rabbimizin hangi ismidir? “Ölmüş, çürümüş ve toprağa karışmış bütün insanları bir anda diriltecek ve kabirlerinden çıkaracak.” Dediğimizde, Mevla’mızın hangi ismini hatırlarsınız? ...

Devamını Oku »

El-Mecîd

El-Mecid ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, cömert ve ihsanı çok olandır. İkinci manasıysa, şan ve şeref sahibi demektir. Şimdi bu iki manayı tefekkür edelim. Allah-u Teala Mecid’dir, cömerttir; ihsanı çok ve ikramı boldur. El-Mecid ismi şerifinin bu manası; Kerim, Vehhab ve Muhsin isimlerinin manasına benzemektedir. El-Mecid ismi şerifi, bu manasıyla, bütün nimetler üzerinde gözükür. Bir sineğe iğne takmak, ...

Devamını Oku »

El-Vedûd

El-Vedud ism-i şerifi, seven ve sevilen manasındadır. Bu iki manasıyla, Allah-u Teala Vedud’dur. Hem mahlukatını sever hem de mahlukatı tarafından sevilir. İlk önce, el-Vedud isminin “seven” manasını tefekkür edelim. Daha sonra da “sevilen” manası üzerinde duralım. Allah-u Teala, el-Vedud’dur mahlukatını sever. Bu sevme, Allah’ın zatına layık, ulvi mukaddes bir muhabbettir. Bizler Allah’ın, mahlukatını sevdiğini bilir ve buna iman ederiz; ancak ...

Devamını Oku »

El-Hakîm

İnsanın her bir azasının birçok görevleri vardır. Mesela, karaciğerimizin 400’den fazla vazifesi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Vücudun ısısını ayarlar… Yağ, protein, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolar… Kanda bulunan toksin, alkol, ilaç ve yaşlanmış kan hücrelerini temizler… Salgıladığı safra ile vücuttaki atıkların atılımını sağlar… Enfeksiyonlara karşı vücut bağışıklığını sağlar… Albûmin ve pıhtılaşma faktörleri başta olmak üzere çok ...

Devamını Oku »

El-Vasi

El- Vâsi, geniş manasına gelmektedir. Cenab-ı Hakk’ın Vâsi oluşu, isim ve sıfatlarıyla her şeyi kuşatmasıdır. Buna göre, Cenab-ı Hak, bilmesiyle Alîmdir. İlminin her şeyi kuşatması ve bu ilmi muhitten hiçbir şeyin gizlenememesi cihetiyle ise hem Alîmdir hem Vâsidir. Yine Allah-u Teala, kudretinin sonsuz olması cihetiyle Kadirdir. Bu kudretin, zerreden güneşe kadar bütün kâinatı kaplaması ve ikinci bir kudretin müdahalesine izin ...

Devamını Oku »